ცეესკო მედისაშუალებებში დაუზუსტებელი და ცრუ ინფორმაციების გავრცელებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს:

„მედიასაშუალებებში გავრცელდა დაუზუსტებელი და ცრუ ინფორმაცია საარჩევნო ადმინისტრაციაში მიმდინარე რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით, რომელიც ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის და პოლიტიკური პარტიის მიერ ასევე, დისკრედიტაციულად შეფასდა. გაჟღერდა არაერთი სიცრუე, მაგ.: თითქოს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში გადავიდა შიდა აუდიტის მიმართულება, თითქოს პროფესიონალებს უშვებენ ცესკოდან და ა.შ., მაშინ, როდესაც შიდა აუდიტის მიმართულება რეალურად გაერთიანდა იურიდიულ დეპარტამენტთან და მაშინ, როდესაც არ იგეგმება არცერთი თანამშრომლის სამსახურიდან გათავისუფლება.

აღსანიშნავია, რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით ინფორმაციის გადამოწმება საკმაოდ მარტივია, თუმცა, ცხადია, რომ ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე ხორციელდება არასწორი ინფორმაციის გავრცელება, რისი მიზანიც არის არასწორი აღქმების ჩამოყალიბება და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა.

ამასთანავე, გვსურს კონკრეტულად გამოვეხმაუროთ ორგანიზაცია „სამართლიანი არჩევნების“ არასწორ განცხადებას რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს მეორე რეორგანიზაციისას მოხდა ახლად შექმნილი დეპარტამენტების კვლავ რეფორმირება.   აღვნიშნავთ, რომ მარტის თვეში განხორციელებული რეორგანიზაციის თანახმად, შეიქმნა ცესკოს მდივნის აპარატი, რომელსაც მიმდინარე, ახალ ეტაპზე არანაირი ცვლილება არ შეხებია. ასევე, აღსანიშნავია, რომ მარტის თვეში ცვლილება არ შეხებია იურიდიულ, შიდა აუდიტისა და შრომის უსაფრთხოების დეპარტამენტებს, მაშინ, როდესაც მაისის თვეში მიმდინარე რეორგანიზაციის ფარგლებში გაიყო შიდა აუდიტის და შრომის უსაფრთხოების დეპარტამენტი, საიდანაც შიდა აუდიტის ფუნქცია გადავიდა იურიდიულ დეპარტამენტში, ხოლო შრომის უსაფრთხოების ფუნქცია – ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტში.

გაუგებარია და პროცესის შესახებ ცოდნის ნაკლებობაზე მიუთითებს კრიტიკა იმის თაობაზე, რომ ამ ეტაპისთვის ნათელი არ არის კონკრეტული ფუნქციები, რომლებიც განისაზღვრება იმ პოზიციებისთვის, რომლებიც უხელმძღვანელებენ საარჩევნო პროცესების შესაბამის მიმართულებებს. რეორგანიზაციის მიმდინარეობისას შესაბამის ვადებში უნდა მოხდეს სტრუქტურული ერთეულების დებულებების ცვლილებების და სამუშაო აღწერილობების მომზადება, რაც ამ პროცესის თანმდევი პროცედურაა და განსაზღვრულია შესაბამისი სამართლებრივი აქტებით. ამასთან, არ გაჩენილა ახალი მიმართულებები, მხოლოდ არსებული მიმართულებისთვის განხორციელდა სახელისა და პოზიციის განსაზღვრა და რეალურად მოხელე თავისი არსებული ფუნქციებით მოახდენს სამუშაოს განხორციელებას.

ყოველგვარ ლოგიკას და აზრს მოკლებულია კრიტიკა იმის თაობაზე, რომ რამდენიმე თვის განმავლობაში, ეტაპობრივად მიმდინარე რეორგანიზაციის პროცესი ნაჩქარევად ხდება. აღნიშნული რეორგანიზაცია არ ყოფილა პირველი და ვერც იქნება ბოლო, ვინაიდან ყოველთვის სხვადასხვა ვითარებასა და დროში არსებობს ახალი გამოწვევები, საჭიროებები, საკანონმდებლო ცვლილებები, რეფორმები თუ სხვა გარემოებები, რომელსაც სჭირდება ორგანიზაციის მხრიდან სათანადო სტრუქტურული მოწყობა და ადამიანური რესურსის ისეთი გადანაწილება, რომელიც უზრუნველყოფს საჯარო დაწესებულების ამოცანების შესრულებას. ნებისმიერ პერიოდში ნებისმიერი კომისიის პირობებში შესაძლებელია სტრუქტურული განახლებების განხორციელება საჭიროებებიდან გამომდინარე, ვინაიდან მოქმედი კანონმდებლობა არ ზღუდავს და არ ადგენს ლიმიტებს რეორგანიზაციის ჩატარებისთვის.

ამასთან, აბსოლუტურად მიუღებელია ლეგიტიმაციის საკითხის წამოწევა განხორციელებულ აქტივობებთან დაკავშირებით, ვინაიდან საარჩევნო ადმინისტრაცია მუშაობს კანონმდებლობის შესაბამისად, იღებს გადაწყვეტილებებს მათ შორის სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზეც, ატარებს თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მოსამზადებელ ღონისძიებებს, საგანმანათლებლო თუ სხვა მნიშვნელოვან აქტივობებს. შესაბამისად, მხოლოდ აღქმებზე დაფუძნებული, სამართლებრივ არსს მოკლებული ასეთი შეფასებები, თავად არის  დამაზიანებელი მთლიანად საარჩევნო პროცესის ეფექტიანობისთვის.

რაც შეეხება მიმდინარე სტრუქტურული ცვლილებების ახალ ეტაპს – სწორედ ამ განახლებების საფუძველზე საარჩევნო ადმინისტრაციაში კიდევ უფრო რაციონალურად მოხდება ადამიანური რესურსების განაწილება, რაც მეტნაკლებად დაბალანსებული ფუნქციური დატვირთვის შედეგად განხორციელდება.

ზემოაღნიშნულის განსახორციელებლად, ცესკოს მიზნებისა და სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციების შესაბამისობის დადგენის მიზნით, მიმდინარე წლის აპრილში ცესკოს აპარატში განხორციელდა ფუნქციური ანალიზი. ამ პროცესის ეფექტურად განხორციელებისათვის კი ცესკოს თითოეული სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომლების მიერ განსაზღვრული პირებისგან (თანამშრომლებისგან) დაკომპლექტდა სამუშაო ჯგუფი. ჯგუფის მუშაობის პროცესში კონკრეტული თანამშრომელი წარმოადგენდა მისი წარმდგენი სტრუქტურული ერთეულის ინტერესებს. ჯგუფის შეხვედრები თანამშრომელთა აქტიური ჩართულობით მიმდინარეობდა. სამუშაო ჯგუფის მიერ იდენტიფიცირებული საკითხების განხილვა მოგვიანებით სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების დონეზე სამუშაო შეხვედრების ფორმატში წარიმართა.

ფუნქციური ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა, რომ საჭიროა ცესკოს აპარატში ფუნქციების ახლებურად გადანაწილება, შიდა კომუნიკაციის ხარისხის გაუმჯობესება, ადამიანური რესურსის უფრო რაციონალურად გამოყენება. აღნიშნულიდან გამომდინარე გამოიკვეთა ცალკეული სტრუქტურული ერთეულების ინსტიტუციური მოწყობის შეცვლის მიზანშეწონილობაც. ზემოაღნიშნულის თაობაზე დაუყოვნებლივ ეცნობათ როგორც თანამშრომლებს, ისე საჯარო სამსახურის ბიუროს.

მიმდინარე სტრუქტურული განახლებით ორგანიზაცია განვითარების ახალ ეტაპზე არსებულ საჭიროებებსა და გამოწვევებს პასუხობს. საარჩევნო ადმინისტრაცია აღნიშნული ქმედებებითა და გადაწყვეტილებებით მიზნად ისახავს გაზარდოს ინსტიტუციის ეფექტურობა და პროდუქტიულობა და შესაბამისად გაუმკლავდეს სისტემურ ორგანიზაციულ გამოწვევებსაც.“_წერს ცეესკო საკუთარ ვებ.გვერდზე.

მოიწონეთ და გააზიარეთ სტატია:

მსგავსი სტატიები

 • 90
  ქართული მოვალეობის შემსრულებელი"ქართული მოვალეობის შემსრულებელი" 1921 წლის თებერვალში ევაკუირებულმა მენშევიკურმა მთავრობამ საქართველოდან დროებით გაიტანა საბანკო ვალუტა, სამუზეუმო განძეულობა,დამფუძნებელმა კრებამ სამუზეუმო განძის მეთვალყურეობა ექვთიმე თაყაიშვილს დაავალა. მისივე მოგონებიდან ნოე ჟორდანიამ თქვა : განძეულობა სულ ქუთაისში გადავიტანოთ და ბოლოს ჩვენც წავალთ რითაც მოგვიხერხდებაო, ერთ საღამოს გამოგვიცხადა, ხვალ დილით ცხრა საათზე ქუთაისში ვგზავნით, რაც რაიმე…
 • 85
  რატომ არ უნდა სამინისტროს ოზურგეთში მავნე საწარმოს აგების გარემოსდაცვითი ზემოქმედების ანგარიში მოსახლეობის მონაწილეობით განიხილოს…28 იანვარს, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ონლაინ რეჟიმში ქ. ოზურგეთში, ექადიის უბანში შპს „არერსა მეტალის“მიერ მეტალურგიული საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლოატაციის პროექტს განიხილავს. ქ. ოზურგეთი რუსთავის, ზესტაფონის შემდეგ  მძიმე მრეწველობის მესამე ქალაქი ხდება..მშენებელი შპს „არერსა მეთალი“ შპს „ჯეოგადამამუშავებელის“ კუთვნილ ტერიტორიაზე ააგებს მძიმე მეტალურგიულ კომბინატს. ერვინ კურამ შარმა „მანსაროვარის“,…
 • 74
  ოზურგეთელები უკრაინელებს სოლიდარობას უცხადებენავტორი მარი კოძოევი უკრაინის მიმართ სოლიდარობის აქციებს ოზურგეთიდანაც შეუერთდნენ. რუსეთის აგრესია ოზურგეთში, „ჭადრების ბაღში“ შეკრებილმა მოქალაქეებმა გააპროტესტეს. სხვა და სხვა სფეროსა და პოლიტიკური შეხედულებების ადამიანები ოკუპაციის და ოკუპანტის წინააღმდეგ გაერთიანდნენ. სწორედ ამ ერთიანობის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი პედაგოგმა, არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,ეკოს“ დამფუძნებელმა, აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატომა, ირმა გორდელაძემ: _,,დღეს საბჭოთა ოკუპაციის დღეა.…
 • 73
  სად არის ებრაელთა „აღთქმის კიდობანი“?ეს ამბავი თუ ჰიპოტეზა გაჟღერდა 2019 წელს,როცა ბახმაროში ჩამოვიდა ვინმე იური გუდი,რომელის ირწმუნებოდა,რომ ებრაელთა ,,აღქმის კიდობანი“ დამარხული იყო ბახმაროში.ქვემოთ ერთ სურათზე ნაჩვენებია ეს მთა ფაფარა.ამას მაშინ აზრთა დიდი სხვადასხვაობა მოჰყვა.გუდი ითხოვდა გათხრების წარმოების ნებართვას მაგრამ ამას ვერ მიაღწია. შემდეგ მან დაამზადა ტურისტული რეკლამა და ბათუმიდან ცდილობდა მოეზიდა ტურისტები და ენახვებინა…
 • 73
  იმ ადამიანის მდგომარეობაში არ აღმოვჩნდეთ, უსამართლოდ გამოტანილ განაჩენს _დახვრეტას ჩამოხრჩობით რომ შეუცვლიან28 იანვარს 15.00 საათზე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აწყობს გზშ-ს (გარემოზე ზემოქმედების შეფასება) და განიხილავს პროექტს „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიხა-ურში, მეორადი ნედლეულიდან ფერადი ლითონების (კერძოდ, ალუმინის) მწარმოებელი სა-წარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაცია“. ცნობისთვის: პროექტის განხორციელება იგეგმება ყოფილ მანქანათმშენებლობის ქარხანაში. ეს ტერიტორია 2004 წლამდე ქალაქ ოზურგეთს ეკუთვნოდა. და იცით,…