დღე: თებერვალი 28, 2023

ფერმერები კვლავ შეძლებენ თხილის ფართობების რეგისტრაციას

დღეს, სოფელ ოზურგეთში, კულტურის ცენტრის შენობაში დასრულდა თხილის ბაღების რეგისტრაცია თხილის კადასტრში. აღნიშნულ შრომატევად სამუშაოს ერთობლივად აწარმოებდნენ ა (ა) იპ…