დღე: იანვარი 18, 2022

„აიპებში წლების განმავლობაში მნიშვნელოვნად იზრდება ადმინისტრაციული პერსონალის რაოდენობა.“

ოზურგეთის საკრებულოს დარგობრივმა კომისიებმა რეგლამენტში შესატან ცვლილებებზე იმსჯელეს და გადაწყვეტილება მიიღეს, აქტის პროექტი შეტანილ იქნას საკრებულოს სხდომაზე განსახილველად და დასამტკიცებლად.…