გურიის ტექნოლოგიური ბანაკის წარმომადგენლებმა ურეკში პრეზენტაციები წარმოადგინეს.
5 დღის განმავლობაში მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გასცნობოდნენ გურიის რეგიონში არსებულ სხვადასხვა ურბანულ/სასოფლო პრობლემებს, რომელთა გადაწყვეტა ტექნოლოგიური ან ინოვაციური გზით არის შესაძლებელი.
ღონისძიებას სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე ქეთევან მოისწრაფეშვილი ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლებთან ერთად დაესწრო.
ბანაკში მონაწილეობას იღებდნენ გურიის რეგიონში მცხოვრები 15-19 წლის მოსწავლეები.