დღე: იანვარი 13, 2021

„წარმოდგენილი „დოკუმენტაცია“ არაა იურიდიული დოკუმენტი“

„გარემოს დაცვითი სათემო ორგანიზაცია “ეკო”-მ დააფიქსირა კარიერული წარმოება მდინარე სუფსაზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი, სოფ.ქვემო აკეთის ტერიტორიაზე (ნაგომრის გზიდან აქვს ამ კარიერს…