ილი­ას სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სო­რის, სე­ის­მო­ლოგ ზუ­რაბ ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის გან­ცხა­დე­ბით, შე­უძ­ლე­ბე­ლია იმის პროგ­ნო­ზი­რე­ბა, თუ რო­დის და რა სიმ­ძლავ­რის მი­წისძვრა მოხ­დე­ბა, თუმ­ცა, რო­გორც მან “ინ­ტერპრეს­ნი­უსს“ გა­ნუ­ცხა­და, გუ­შინ­დე­ლი მი­წისძვრის შემ­დეგ მო­რი­გი მძლავ­რი ბიძ­გე­ბის გან­მე­ო­რე­ბის ალ­ბა­თო­ბა ნაკ­ლე­ბია.

ამას­თან, მისი გან­მარ­ტე­ბით, გუ­შინ­დე­ლი მი­წისძვრის შემ­დეგ და­ახ­ლო­ე­ბით 6-7 გან­მე­ო­რე­ბი­თი ბიძ­გი, ე.წ. აფ­თერ­შო­კი და­ფიქ­სირ­და, რო­მელ­თა­გან ყვე­ლა­ზე ძლი­ე­რი 4,5 მაგ­ნი­ტუ­დის იყო.

“თბი­ლი­სის დრო­ით, 22:25 სა­ათ­ზე, სო­ფელ სა­მე­ბას­თან 6.2 მაგ­ნი­ტუ­დის სიმ­ძლავ­რის მი­წისძვრა სა­ბედ­ნი­ე­როდ, და­უ­სახ­ლე­ბელ ად­გი­ლას მოხ­და. საკ­მა­ოდ ძლი­ე­რი მი­წისძვრა იყო. და­სახ­ლე­ბულ პუნ­ქტებ­ში რომ მომ­ხდა­რი­ყო, გარ­კვე­ულ და­ზი­ა­ნე­ბას, თუნ­დაც მა­ღალ შე­ნო­ბებ­ში, აუ­ცი­ლებ­ლად გა­მო­იწ­ვევ­და. გარ­და ამი­სა, ძვე­ლი შე­ნო­ბე­ბი ასეთ მძლავრ მი­წისძვრას ვერ უძ­ლებს. რო­გორც ყო­ველ­თვის, ასეთ ძლი­ერ მი­წისძვრას თან ახ­ლავს გან­მე­ო­რე­ბი­თი ბიძ­გე­ბი, ე.წ. აფ­თერ­შო­კე­ბი. გუ­ში­ნაც მოხ­და რამ­დე­ნი­მე, მათ შო­რის 6-7 ისე­თი იყო, რო­მელ­საც მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი იგ­რძნობ­დნენ. ე.წ. აფ­თერ­შო­კებს შო­რის ყვე­ლა­ზე მძლავ­რი 4,5 მაგ­ნი­ტუ­დის სიმ­ძლავ­რის იყო, რა­საც მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი ეპი­ცენ­ტრი­დან საკ­მა­ოდ და­შო­რე­ბი­თაც იგ­რძნობ­დნენ“, – გა­ნა­ცხა­და ჯა­ვა­ხიშ­ვილ­მა.

მისი გან­მარ­ტე­ბით, ძა­ლი­ან და­ბა­ლია იმის ალ­ბა­თო­ბა, რომ იგი­ვე სიმ­ძლავ­რის ან უფრო ძლი­ე­რი მი­წისძვრა გან­მე­ორ­დეს.

“შე­საძ­ლოა, პა­ტა­რა ბიძ­გე­ბი გან­მე­ორ­დეს, თუმ­ცა, საგ­რძნო­ბი რომ იყოს და რყე­ვე­ბი მა­გა­ლი­თად, თბი­ლის­ში ან ბა­თუმ­ში იგ­რძნონ, ნაკ­ლე­ბად მო­სა­ლოდ­ნე­ლია“,-გა­ნა­ცხა­და ჯა­ვა­ხიშ­ვილ­მა.

რო­გორც მან აღ­ნიშ­ნა, ჯა­ვა­ხე­თის ზე­გა­ნი სი­ეს­მუ­რად ძა­ლი­ან აქ­ტი­უ­რია და მიმ­დე­ბა­რე სოფ­ლე­ბიც.

„ეს ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე სე­ის­მუ­რად აქ­ტი­უ­რი ზო­ნაა და მი­წისძვრა მო­უ­ლოდ­ნე­ლი არ იყო“, – გან­მარ­ტა ზუ­რაბ ჯა­ვა­ხიშ­ვილ­მა.

მან მო­სახ­ლე­ო­ბას გარ­კვე­უ­ლი რჩე­ვე­ბი მის­ცა, თუ რო­გორ უნდა მო­იქ­ცნენ მი­წისძვრის დროს:

„პირ­ველ რიგ­ში, მო­სახ­ლე­ო­ბა ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი უნდა იყოს. სე­ის­მუ­რად აქ­ტი­უ­რი რე­გი­ონ­ში მი­წისძვრე­ბი ხში­რად ხდე­ბა და ასე­თი დროს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი მშვი­დად უნდა იყ­ვნენ. ყვე­ლა სა­ერ­თა­შო­რი­სო ექ­სპერ­ტი გვირ­ჩევს, რომ მი­წისძვრის დროს შე­ნო­ბა არ უნდა დავ­ტო­ვოთ და არ უნდა ვცა­დოთ გაქ­ცე­ვა. უნდა დავ­რჩეთ იქ, სა­დაც ვართ. რა თქმა უნდა, ასეთ დროს უნდა მოვ­შორ­დეთ ფან­ჯრებს, თა­რო­ებს და სხვა ნივ­თებს, სა­დაც რა­ი­მე შე­იძ­ლე­ბა დაგ­ვე­ცეს. ძლი­ე­რი მი­წისძვრის დროს ყვე­ლა­ზე უსაფრ­თხო ად­გილ­ზე უნდა გავ­ჩერ­დეთ და და­ვე­ლო­დოთ მი­წისძვრის დას­რუ­ლე­ბას. თუ შე­ნო­ბას დავ­ტო­ვებთ, გან­სა­კუთ­რე­ბით მა­ღალ შე­ნო­ბებს უნდა მოვ­შორ­დეთ. არ უნდა ვი­სარ­გებ­ლოთ ლიფ­ტი­თა და კი­ბე­ე­ბით, რო­მე­ლიც მი­წისძვრის დროს ყვე­ლა­ზე სუს­ტი წერ­ტი­ლე­ბია. სჯობს, ღია ად­გილ­ზე გა­ვი­დეთ და იქ დავ­რჩეთ“, – გა­ნა­ცხა­და ჯა­ვა­ხიშ­ვილ­მა.

ცნო­ბის­თვის, დე­და­მი­წის შემ­სწავ­ლელ მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა ინ­სტი­ტუ­ტი­სა და სე­ის­მუ­რი მო­ნი­ტო­რინ­გის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის ცნო­ბით, გუ­შინ, თბი­ლი­სის დრო­ით 22:25 სა­ათ­ზე, სო­ფელ სა­მე­ბას­თან 6.2 (ML) მაგ­ნი­ტუ­დის სიმ­ძლავ­რის მი­წისძვრა მოხ­და.

ambebi.ge

მსგავსი სტატიები

 • 81
  პატრიარქის საშობაო ეპისტოლე 2022სრუ­ლი­ად სა­ქარ­თვე­ლოს კა­თო­ლი­კოს-პატ­რი­არ­ქის, მცხე­თა-თბი­ლი­სის მთა­ვა­რე­პის­კო­პო­სის და ბიჭ­ვინ­თი­სა და ცხუმ-აფხა­ზე­თის მიტ­რო­პო­ლი­ტის ილია II-ის ეპის­ტო­ლე: 00:04 / 07-01-2022 სრუ­ლი­ად სა­ქარ­თვე­ლოს კა­თო­ლი­კოს-პატ­რი­არ­ქის, მცხე­თა-თბი­ლი­სის მთა­ვა­რე­პის­კო­პო­სის და ბიჭ­ვინ­თი­სა და ცხუმ-აფხა­ზე­თის მიტ­რო­პო­ლი­ტის ილია II-ის ეპის­ტო­ლე: "აჰა, ქალ­წუ­ლი მუც­ლად იღებს, და შობს ძეს, და უწო­დე­ბენ მას სა­ხე­ლად ემ­მა­ნუ­ელს, რაც თარ­გმა­ნით ნიშ­ნავს: ჩვენ­თან არს ღმერ­თი“ (მთ.1,23; ეს.7,14) დგე­ბა…
 • 70
  ბოლო ცნობები ინდოეთიდან, სადაც ფეხით მოსიარულეთა ხიდის ჩანგრევას 141-მდე ადამიანი ემსხვერპლა - დაკავებულია 9 ადამიანიინ­დო­ეთ­ში, გუ­ჯა­რა­თის შტატ­ში ხი­დის ჩა­მონ­გრე­ვის საქ­მე­ზე 9 ადა­მი­ა­ნი და­ა­კა­ვეს. ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას CNN-ი ავ­რცე­ლებს. გა­მო­ცე­მის ცნო­ბით, გა­მო­ძი­ე­ბა გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბის მუხ­ლით მიმ­დი­ნა­რე­ობს. ყვე­ლა და­კა­ვე­ბუ­ლი და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია "ორე­ვას­თან" - ინ­დო­ე­თის ერთ-ერთ მთა­ვარ ბრენ­დულ კერ­ძო კომ­პა­ნი­ას­თან, რო­მე­ლიც ქა­ლაქ მორ­ბის 230-მეტ­რი­ა­ნი ხი­დის მოვ­ლა-პატ­რო­ნო­ბა­ზე იყო პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლი. შტა­ტის პო­ლი­ცი­ის უფ­რო­სის აშოკ კუ­მარ ია­და­ვის თქმით, და­კა­ვე­ბულ­თა შო­რი­საა კომ­პა­ნი­ის ორი მე­ნე­ჯე­რი…
 • 70
  დღეს სავსემთვარეობაა: რას გვიმზადებს სამყარო და ვისზე იმოქმედებს ყველაზე მეტად?გა­ზა­ფხუ­ლის პირ­ვე­ლი სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა დღეს, 7 მარტს, 16:42-ზე გვე­ლო­დე­ბა. სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა­ზე პლუს/მი­ნუს 2 დღე ემო­ცი­უ­რო­ბა მო­ჭარ­ბე­ბუ­ლია, ადა­მი­ა­ნე­ბი გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბუ­ლე­ბი არი­ან. რო­გორც წესი, ამ პე­რი­ოდ­ში ხშირ­დე­ბა ავა­რი­ე­ბი; ნერ­ვი­უ­ლო­ბი­სა და ემო­ცი­უ­რო­ბის გამო ადა­მი­ა­ნებს ექ­მნე­ბათ უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი. მო­საფრ­თხი­ლე­ბე­ლია გულ-სის­ხლძარ­ღვო­ვა­ნი სის­ტე­მა და თუ მა­ღა­ლი წნე­ვის მა­ტა­რე­ბე­ლი ხართ, გა­ა­კონ­ტრო­ლეთ. 7 მარტს არ გირ­ჩევთ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი საქ­მე­ე­ბის და­წყე­ბას, საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბის გა­მარ­თვას.…
 • 67
  „აეროპორტის დაკეტვასთან დაკავშირებით გავრცელებული ინფორმაცია უსაფუძვლოა... მათ, ვინც სამუშაოდ არიან ჩამოსულები, ურჩევნიათ, გაემგზავრონ" - რას აცხადებს ისრაელში საქართველოს ელჩისა­ქარ­თვე­ლო­ში ის­რა­ე­ლი­დან ბოლო 15 დღის მან­ძილ­ზე 15 000-ზე მეტი მო­ქა­ლა­ქე ჩა­მო­ვი­და, - ამის შე­სა­ხებ ის­რა­ელ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს ელჩმა, ლაშა ჟვა­ნი­ამ „ინ­ტერპრეს­ნი­უს­თან“ გა­ნა­ცხა­და. მისი თქმით, თბი­ლი­სის მი­მარ­თუ­ლე­ბით პირ­და­პირ რე­ი­სებს ის­რა­ე­ლის სამი კომ­პა­ნია ას­რუ­ლებს. „დღე­ი­დან „ჯორ­ჯი­ან ეარ­ვე­ი­სი“ აღარ ახორ­ცი­ე­ლებს პირ­და­პირ რე­ი­სებს, თუმ­ცა და­ა­მა­ტა რე­ი­სე­ბი ლარ­ნა­კი­დან თბი­ლი­სის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. ყო­ველ­დღი­უ­რად არის ლარ­ნა­კი­დან თბი­ლი­სის მი­მარ­თუ­ლე­ბით რე­ი­სე­ბი…
 • 64
  ინდოეთში ხიდის ჩანგრევას 26 ადამიანი ემსხვერპლა, არიან დაკარგულებიცინ­დო­ე­თის ქა­ლაქ სა­ი­რან­გში მშე­ნე­ბა­რე სარ­კი­ნიგ­ზო ხიდი ჩა­ინ­გრა. უბე­დურ შემ­თხვე­ვას მი­ნი­მუმ 26 ადა­მი­ა­ნი ემსხვერ­პლა, არი­ან და­კარ­გუ­ლე­ბიც, რო­მელ­თა სამ­ძებ­რო სა­მუ­შა­ო­ე­ბიც ჯერ კი­დევ გრძელ­დე­ბა. შემ­თხვე­ვის დროს სულ 40 მუშა იმ­ყო­ფე­ბო­და ად­გილ­ზე, იტყო­ბი­ნე­ბა ად­გი­ლობ­რი­ვი მე­დია. მაშ­ვე­ლებ­მა ჯერ­ჯე­რო­ბით მხო­ლოდ 3 ადა­მი­ა­ნის გა­დარ­ჩე­ნა მო­ა­ხერ­ხეს. ინ­ცი­დენ­ტის მი­ზეზს სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვე­ბი იძი­ე­ბენ. პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრ ნა­რენ­დრა მო­დის ოფის­მა ოფი­ცი­ა­ლუ­რი გან­ცხა­დე­ბა გა­ავ­რცე­ლა, რო­მელ­შიც…