საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით, თურქული ფარმაცევტული ბაზრის გახსნის შედეგად, თურქეთიდან, ამ ეტაპზე, 30-ზე მეტი დასახელების მედიკამენტია იმპორტირებული, მათი ფასი კი საშუალოდ 60%-დან 80%-მდეა შემცირებული.

გალვუს მეტი ტაბლეტი 50მგ+1000მგ იანუვია ტაბლეტი 100მგ იანუმეტი ტაბლეტი 50მგ+1000მგ ინსულინი ლანტუსი solostar ხსნარი საინექციო 100სე/1მლ 3მლ შპრიც-კალამი ფორქსიგა ტაბლეტი 10მგ ატაკანდი ტაბლეტი 16მგ ბრილინტა ტაბლეტი 90მგ დიოვანი ტაბლეტი 160მგ კო-დიოვანი ტაბლეტი 160მგ+12.5მგ კონკორი ტაბლეტი 10მგ კრესტორი ტაბლეტი 20მგ ტენორეტიკი ტაბლეტი 100მგ+25მგ აკლასტა ხსნარი საინფუზიო 5მგ/100მლ ფლაკონი ვოლტარენი ემულგელი გელი 1% 50გრ ტუბი არიმიდექსი ტაბლეტი 1მგ სიმბიკორტი ტურბოჰალერი ფხვნილი საინჰალაციო 160მკგ+4.5მკგ/1დოზა 60დოზა ფლაკონი.
თურქეთიდან იმპორტირებული ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი მედიკამენტების სია ეტაპობრივად იზრდება და მათი შეძენა შესაძლებელი იქნება საქართველოს მასშტაბით არსებულ სააფთიაქო ქსელებში.