სოციალურად დაუცველი პირების საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების მასშტაბური პროგრამა დაიწყო.
საზოგადოებრივი სამუშაოების ფარგლებში დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოში, ამ ეტაპზე, 14 382 ვაკანსიაა. ახალი ვაკანსიების რეგისტრაცია კი მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს.
დასაქმების პროგრამაში ჩასართავად ბენეფიციარებს შეუძლიათ, მიმართონ სოციალური მომსახურების ან დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს სერვისცენტრებს: http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=18