ერთ-ერთმა დაკავებულმა გასაბერ ბანანზე მჯდომი 4 პირი, მათ შორის 16 წლის ლუკა აბულაძე განზრახ გადაყარა წყალში…

შსს-ს – ბა­თუმ­ში, ზღვა­ში არას­რულ­წლოვ­ნის მკვლე­ლო­ბის საქ­მე­ზე 3 პირი და­ა­კა­ვეს – ერთ-ერ­თმა და­კა­ვე­ბულ­მა ე.წ. გა­სა­ბერ ბა­ნან­ზე მჯდო­მი ოთხი­ვე პირი, მათ შო­რის 16 წლის ლუკა აბუ­ლა­ძე გან­ზრახ გა­და­ყა­რა წყალ­ში და სა­მაშ­ვე­ლო ჟი­ლე­ტე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა არ მის­ცა

ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრომ ბა­თუმ­ში მო­ზარ­დე­ბის ზღვა­ში გაყ­ვა­ნი­სა და მათი მი­ტო­ვე­ბის საქ­მე­ზე, სამი პირი და­ა­კა­ვა.

ერთ-ერთს ბრა­ლად არას­რულ­წლოვ­ნის მი­მართ ჩა­დე­ნი­ლი გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბის მცდე­ლო­ბა ედე­ბა, ორს კი და­ნა­შა­უ­ლის შე­უ­ტყო­ბი­ნებ­ლო­ბა.

შსს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ზ.ს.-მ მკვეთ­რი მა­ნევ­რით, ე.წ. გა­სა­ბერ ბა­ნან­ზე მჯდო­მი ოთხი­ვე პირი, მათ შო­რის ლუკა აბუ­ლა­ძე გან­ზრახ გა­და­ყა­რა წყალ­ში, ისე რომ მათ სა­მაშ­ვე­ლო ჟი­ლე­ტე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა არ მის­ცა, თა­ვად კი კა­ტერ­ზე მყოფ თან­ხლებ პი­რებ­თან, ამ­ჟა­მად აღ­ნიშ­ნუ­ლი და­ნა­შა­უ­ლის შე­უ­ტყო­ბი­ნებ­ლო­ბის­თვის ბრალ­დე­ბუ­ლის სა­ხით და­კა­ვე­ბულ ნ.მ.-სთან და ლ.მ.-სთან ერ­თად სვლა გა­ნაგ­რძო.

ლუკა აბუ­ლა­ძის ცხე­და­რი სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის მარ­თის სამ­სა­ხუ­რის თა­ნამ­შრობ­ლებ­მა რამ­დე­ნი­მე დღი­ა­ნი ძებ­ნის შემ­დეგ დღეს იპო­ვეს.

„ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის მარ­თვის სამ­სა­ხუ­რის თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის მიერ ბა­თუმ­ში გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბუ­ლი მო­ზარ­დის, 2007 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი ლ.ა. – ს ცხე­და­რი, ნა­პი­რი­დან და­ახ­ლო­ე­ბით 2 კი­ლო­მეტ­რის მო­შო­რე­ბით იქნა ნა­ნა­ხი.

ლ.ა. – ს გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბის თა­ო­ბა­ზე ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს აჭა­რის პო­ლი­ცი­ის დე­პარ­ტა­მენტს გან­ცხა­დე­ბით, მიმ­დი­ნა­რე წლის 5 ივ­ლისს მი­მარ­თეს, რის შემ­დე­გაც არას­რულ­წლოვ­ნის სამ­ძებ­რო სა­მუ­შა­ო­ებ­ში უწყე­ბის შე­სა­ბა­მი­სი და­ნა­ყო­ფე­ბი ჩა­ერ­თვნენ. ფაქ­ტზე და­ი­წყო გა­მო­ძი­ე­ბა.

გა­მო­ძი­ე­ბის ფარ­გლებ­ში ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს აჭა­რის პო­ლი­ცი­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტის თა­ნამ­შრომ­ლებ­მა, სამი პირი: 1989 წელს და­ბა­დე­ბულ ზ.ს., 2004 წლს და­ბა­დე­ბუ­ლი ნ.მ. და 2005 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი ლ.მ. და­ა­კა­ვეს.

ზ.ს.-ს ბრა­ლად ედე­ბა არას­რულ­წლოვ­ნის მი­მართ ჩა­დე­ნი­ლი გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბის მცდე­ლო­ბა.

ხოლო ნ.მ. და ლ.მ. გან­სა­კუთ­რე­ბით მძი­მე და­ნა­შა­უ­ლის შე­უ­ტყო­ბი­ნებ­ლო­ბის ბრალ­დე­ბით არი­ან და­კა­ვე­ბუ­ლე­ბი.

გა­მო­ძი­ე­ბის მსვლე­ლო­ბი­სას ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი კომ­პლექ­სუ­რი ოპე­რა­ტი­უ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი­სა და სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბე­ბის შე­დე­გად დად­გინ­და, რომ ზ. ს.-მ მიმ­დი­ნა­რე წლის 4 ივ­ლისს, ბა­თუმ­ში, ლ.ა. და კი­დევ სამი პირი მისი მარ­თვის ქვეშ არ­სე­ბულ კა­ტერ­ზე გა­მობ­მუ­ლი ე.წ. გა­სა­ბე­რი ბა­ნა­ნით ზღვა­ში გა­იყ­ვა­ნა.

მოგ­ვი­ა­ნე­ბით ზ.ს.- მ მკვეთ­რი მა­ნევ­რით, ე.წ. გა­სა­ბერ ბა­ნან­ზე მჯდო­მი ოთხი­ვე პირი, მათ შო­რის ლ.ა. გან­ზრახ გა­და­ყა­რა წყალ­ში, ისე რომ მათ სა­მაშ­ვე­ლო ჟი­ლე­ტე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა არ მის­ცა, თა­ვად კი კა­ტერ­ზე მყოფ თან­ხლებ პი­რებ­თან, ამ­ჟა­მად აღ­ნიშ­ნუ­ლი და­ნა­შა­უ­ლის შე­უ­ტყო­ბი­ნებ­ლო­ბის­თვის ბრალ­დე­ბუ­ლის სა­ხით და­კა­ვე­ბულ ნ.მ.-სთან და ლ.მ. – სთან ერ­თად სვლა გა­ნაგ­რძო.

წყალ­ში აღ­მო­ჩე­ნის შემ­დეგ, სამ­მა ახალ­გაზ­რდამ ნა­პირ­ზე გა­მოს­ვლა შეძ­ლო, ხოლო ლ.ა. – ს სამ­ძებ­რო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი ამ დრომ­დე ინ­ტენ­სი­ურ რე­ჟიმ­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და.

მომ­ხდარ ფაქ­ტზე გა­მო­ძი­ე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 19-109-ე და 376-ე მუხ­ლე­ბით მიმ­დი­ნა­რე­ობს,“ – აღ­ნიშ­ნუ­ლია ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

მსგავსი სტატიები

 • 83
  ბოლო ცნობები ინდოეთიდან, სადაც ფეხით მოსიარულეთა ხიდის ჩანგრევას 141-მდე ადამიანი ემსხვერპლა - დაკავებულია 9 ადამიანიინ­დო­ეთ­ში, გუ­ჯა­რა­თის შტატ­ში ხი­დის ჩა­მონ­გრე­ვის საქ­მე­ზე 9 ადა­მი­ა­ნი და­ა­კა­ვეს. ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას CNN-ი ავ­რცე­ლებს. გა­მო­ცე­მის ცნო­ბით, გა­მო­ძი­ე­ბა გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბის მუხ­ლით მიმ­დი­ნა­რე­ობს. ყვე­ლა და­კა­ვე­ბუ­ლი და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია "ორე­ვას­თან" - ინ­დო­ე­თის ერთ-ერთ მთა­ვარ ბრენ­დულ კერ­ძო კომ­პა­ნი­ას­თან, რო­მე­ლიც ქა­ლაქ მორ­ბის 230-მეტ­რი­ა­ნი ხი­დის მოვ­ლა-პატ­რო­ნო­ბა­ზე იყო პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლი. შტა­ტის პო­ლი­ცი­ის უფ­რო­სის აშოკ კუ­მარ ია­და­ვის თქმით, და­კა­ვე­ბულ­თა შო­რი­საა კომ­პა­ნი­ის ორი მე­ნე­ჯე­რი…
 • 70
  შსს _„გამომძიებელი მირიან ჭელიძე სტიქიის ზონაში წესრიგს იცავდა, რა დროსაც შეუძლოდ გახდა და გარდაიცვალა“ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მინ­სტროს გან­ცხა­დე­ბით, ამ­ბრო­ლა­უ­რის რა­ი­ო­ნუ­ლი სამ­მარ­თვე­ლოს გა­მომ­ძი­ე­ბე­ლი, 48 წლის მი­რი­ან ჭე­ლი­ძე სტი­ქი­ის ზო­ნა­ში სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი მო­ვა­ლე­ო­ბის შეს­რუ­ლე­ბი­სას გარ­და­იც­ვა­ლა. სა­მი­ნის­ტრო ჭე­ლი­ძის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის გამო მწუ­ხა­რე­ბას გა­მოთ­ქვამს. „ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო ღრმა მწუ­ხა­რე­ბას გა­მოთ­ქვამს ამ­ბრო­ლა­უ­რის რა­ი­ო­ნუ­ლი სა­ა­მარ­თვე­ლოს სა­გა­მო­ძი­ე­ბო გან­ყო­ფი­ლე­ბის გა­მომ­ძი­ე­ბე­ლის, 1975 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი მი­რი­ან ჭე­ლი­ძის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის გამო. პო­ლი­ცი­ის მა­ი­ო­რი, ონის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში სამ­სა­ხუ­რებ­რივ მო­ვა­ლე­ო­ბას ას­რუ­ლებ­და,…
 • 68
  რა მოხდა შიომღვიმის მონასტერთანგა­რე­მოს დაც­ვი­სა და სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის სა­მი­ნის­ტროს გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს გე­ო­ლო­გე­ბის ჯგუ­ფი შიო-მღვი­მის მო­ნას­ტრის მიმ­დე­ბა­რედ იმ­ყო­ფე­ბა და გან­ვი­თა­რე­ბულ კლდის მა­სის ჩა­მოშ­ლის პრო­ცე­სებს ად­გილ­ზე აფა­სებს. გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, პირ­ვე­ლა­დი შე­ფა­სე­ბით ში­ომ­ღვი­მის მო­ნას­ტრის ჩრდი­ლო­ე­თით, ცი­ცა­ბოდ დახ­რილ ფერ­დობ­ზე ად­გი­ლი ჰქონ­და სხვა­დას­ხვა შე­მად­გენ­ლო­ბის მა­სის (ქვი­შა-ქვე­ბი, კონ­გლო­მე­რა­ტე­ბი) მყი­სი­ერ ჩა­მოშ­ლას. ჩამოშლის შედეგად არავინ დაშავებულა. ჩა­მოშ­ლი­ლი მასა…
 • 67
  სამტრედია-გრიგოლეთის მაგისტრალზე მშენებარე ხიდის ექსპერტიზით დადგინდა, რომ სამუშაოები ხარვეზებით და უხარისხოდაა შესრულებული - გზების დეპარტამენტისა­ქარ­თვე­ლოს რე­გი­ო­ნუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და ინფრას­ტრუქ­ტუ­რის სა­მი­ნის­ტროს სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, აღ­მო­სავ­ლეთ-და­სავ­ლე­თის სა­ერ­თა­შო­რი­სო მა­გის­ტრა­ლუ­რი გზის სამ­ტრე­დია-გრი­გო­ლე­თის მო­ნაკ­ვეთ­ზე მშე­ნე­ბა­რე ხი­დის ბურ­ჯი­სა და მა­ლე­ბის ჩა­ვარ­დნის მი­ზე­ზე­ბის და­სად­გე­ნად მიმ­დი­ნა­რე ექ­სპერ­ტი­ზა დას­რულ­და. აღნიშნულ ინფორმაციას ambebi. ge  ავრცელებს. რო­გორც ინ­ფორ­მა­ცი­ა­შია აღ­ნიშ­ნუ­ლი, ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ექ­სპერ­ტი­ზით დად­გინ­და, რომ ხი­დის მე-8 ბურ­ჯის ჩა­ვარ­დნის მი­ზე­ზი იყო პრო­ექტთან შე­უ­სა­ბა­მოდ და უხა­რის­ხოდ მო­წყო­ბი­ლი…
 • 65
  დღეს სავსემთვარეობაა: რას გვიმზადებს სამყარო და ვისზე იმოქმედებს ყველაზე მეტად?გა­ზა­ფხუ­ლის პირ­ვე­ლი სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა დღეს, 7 მარტს, 16:42-ზე გვე­ლო­დე­ბა. სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა­ზე პლუს/მი­ნუს 2 დღე ემო­ცი­უ­რო­ბა მო­ჭარ­ბე­ბუ­ლია, ადა­მი­ა­ნე­ბი გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბუ­ლე­ბი არი­ან. რო­გორც წესი, ამ პე­რი­ოდ­ში ხშირ­დე­ბა ავა­რი­ე­ბი; ნერ­ვი­უ­ლო­ბი­სა და ემო­ცი­უ­რო­ბის გამო ადა­მი­ა­ნებს ექ­მნე­ბათ უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი. მო­საფრ­თხი­ლე­ბე­ლია გულ-სის­ხლძარ­ღვო­ვა­ნი სის­ტე­მა და თუ მა­ღა­ლი წნე­ვის მა­ტა­რე­ბე­ლი ხართ, გა­ა­კონ­ტრო­ლეთ. 7 მარტს არ გირ­ჩევთ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი საქ­მე­ე­ბის და­წყე­ბას, საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბის გა­მარ­თვას.…