სა­ქარ­თვე­ლო­ში ის­რა­ე­ლი­დან ბოლო 15 დღის მან­ძილ­ზე 15 000-ზე მეტი მო­ქა­ლა­ქე ჩა­მო­ვი­და, – ამის შე­სა­ხებ ის­რა­ელ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს ელჩმა, ლაშა ჟვა­ნი­ამ „ინ­ტერპრეს­ნი­უს­თან“ გა­ნა­ცხა­და.

მისი თქმით, თბი­ლი­სის მი­მარ­თუ­ლე­ბით პირ­და­პირ რე­ი­სებს ის­რა­ე­ლის სამი კომ­პა­ნია ას­რუ­ლებს.

„დღე­ი­დან „ჯორ­ჯი­ან ეარ­ვე­ი­სი“ აღარ ახორ­ცი­ე­ლებს პირ­და­პირ რე­ი­სებს, თუმ­ცა და­ა­მა­ტა რე­ი­სე­ბი ლარ­ნა­კი­დან თბი­ლი­სის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. ყო­ველ­დღი­უ­რად არის ლარ­ნა­კი­დან თბი­ლი­სის მი­მარ­თუ­ლე­ბით რე­ი­სე­ბი და გარ­და ამი­სა, არის პირ­და­პი­რი რე­ი­სე­ბი, რო­მელ­საც ახორ­ცი­ე­ლებს ის­რა­ე­ლუ­რი კომ­პა­ნი­ე­ბი – „ელა­ლი“, „ის­რე­ა­რი“ და „ირ­კია“.

აე­რო­პორ­ტის და­კეტ­ვას­თან და­კავ­ში­რე­ბით გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია აბ­სო­ლუ­ტუ­რად უსა­ფუძ­ვლოა. აე­რო­პორ­ტი ჩვე­ულ რე­ჟიმ­ში ფუნ­ქცი­ო­ნი­რებს, უბ­რა­ლოდ მთე­ლი რიგი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ავი­ა­კომ­პა­ნი­ე­ბი, რომ­ლებ­საც სა­და­ზღვე­ვო კომ­პა­ნი­ებ­მა სა­ო­მა­რი მოქ­მე­დე­ბე­ბის გამო შე­უ­ჩე­რეს და­ზღვე­ვა ვე­ღარ ახორ­ცი­ე­ლე­ბენ ფრე­ნებს, თუმ­ცა დღეს თბი­ლი­სის მი­მარ­თუ­ლე­ბით 2 ფრე­ნა არის, ხოლო ლარ­ნა­კის მი­მარ­თუ­ლე­ბით უკვე 10 რე­ი­სი გან­ხორ­ცი­ელ­და. ძი­რი­თა­დად ეს რე­ი­სე­ბი სავ­სე არ არის, ანუ მო­თხოვ­ნა შე­და­რე­ბით ნაკ­ლე­ბია, ვიდ­რე რე­ი­სე­ბი, რად­გან წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში გა­დავ­სე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბო­და რე­ი­სე­ბი. ვი­საც სურ­ვი­ლი აქვს ის­რა­ე­ლის და­ტო­ვე­ბის ტო­ვებს ის­რა­ელს, ვი­საც სურ­ვი­ლი აქვს რჩე­ბა. აქ პრობ­ლე­მაა ისიც, რომ პრაქ­ტი­კუ­ლად 3 კვი­რაა სა­მუ­შა­ო­ე­ბი არ არის და ისი­ნი ვინც ის­რა­ელ­ში სა­მუ­შა­ოდ არი­ან ჩა­მო­სუ­ლე­ბი, სამი კვი­რა უმუ­შევ­რო­ბა საკ­მა­ოდ აწ­ვე­ბათ კი­სერ­ზე და ამი­ტომ ურ­ჩევ­ნი­ათ, რომ გა­ემ­გზავ­რონ, რად­გან მათ­თვის არ არის ცნო­ბი­ლი რო­დის გა­ნახ­ლდე­ბა სა­მუ­შა­ო­ე­ბი.

მხო­ლოდ სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი ვინც არის, 1500-მდეა მათი რი­ცხვი, ვინც ის­რა­ე­ლი და­ტო­ვა. ასე­ვე არის ორ­მა­გი მო­ქა­ლა­ქე­ო­ბის მქო­ნე ბევ­რი მო­ქა­ლა­ქე და მთლი­ა­ნად სა­ქარ­თვე­ლო­ში ის­რა­ე­ლი­დან ბოლო 15 დღის მან­ძილ­ზე 15 000-ზე მეტი მო­ქა­ლა­ქე ჩა­მო­ვი­და.

ყო­ველ­დღი­უ­რად ცხე­ლი ხაზი მუ­შა­ობს და რე­კა­ვენ სხვა­დას­ხვა კი­თხვით, ძი­რი­თა­დად ნერ­ვი­უ­ლობ­დნენ იმ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ზე, რო­მე­ლიც გავ­რცელ­და, რომ სა­ერ­თა­შო­რი­სო აე­რო­პორ­ტი იკე­ტე­ბა, რაც სი­მარ­თლეს არ შე­ე­სა­ბა­მე­ბა. სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ებ­თან ცხე­ლი ხა­ზის მეშ­ვე­ო­ბით გვაქვს კონ­ტაქ­ტი. ჩვენ 2 დღის წინ ვე­სა­უბ­რეთ ქა­ლაქ აშ­კე­ლონ­ში მყოფ ჩვენს მო­ქა­ლა­ქე­ებს რომ­ლე­ბიც იქ სა­მუ­შა­ოდ არი­ან, 112 ადა­მი­ა­ნი არის რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლი, უფრო მეტ­ნი არი­ან, თუმ­ცა 112 რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლია. ასე­ვე, აშ­კე­ლონ­ში 13 ქარ­თვე­ლი ექი­მი მუ­შა­ობს და ისი­ნი მუ­შა­ო­ბენ ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე ცხელ წერ­ტილ­ში, სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში, რო­მე­ლიც ყვე­ლა­ზე ახ­ლოს არის ღა­ზის სექ­ტორ­თან და დაჭ­რი­ლე­ბი ძი­რი­თა­დად იმ სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში მიჰ­ყავთ“, – გა­ნა­ცხა­და ელჩმა.

ლაშა ჟვა­ნი­ას შე­ფა­სე­ბით, ის­რა­ელ­ში მარ­ტი­ვი ვი­თა­რე­ბა არ არის.

„იგი­ვე ვი­თა­რე­ბაა რაც იყო 12 დღის წინ. პირ­ვე­ლი სამი დღე უმარ­თა­ვი ვი­თა­რე­ბა იყო და შემ­დეგ ის­რა­ელ­მა სრუ­ლი კონ­ტრო­ლი აიღო. არის ალაგ-ალაგ ტე­რო­რის­ტუ­ლი აქ­ტე­ბი, არის ჩრდი­ლო­ე­თი­დან სა­ჰა­ე­რო თავ­დას­ხმე­ბი, ამის გამო ის­რა­ელ­მა ლი­ბა­ნის სა­ზღვრი­დან 5 კმ-ის სიღ­რმე­ში სა­ე­ვა­კუ­ა­ციო ზონა გა­მო­ა­ცხა­და, ხოლო ღა­ზას სექ­ტო­რის გარ­შე­მო 7 კმ-ია სა­ე­ვა­კუ­ა­ციო ზოლი“, _ გა­ნა­ცხა­და ლაშა ჟვა­ნი­ამ.

წყარო: ambebi.ge

მსგავსი სტატიები

 • 78
  „იომ ქიფურის ომიდან 50 წლისთავზე ხდება ისრაელზე თავდასხმა, ამჯერად მოუმზადებლები დახვდნენ იერიშს... ეს ყველაფერი დიდი დაპირისპირების წინაპირობაა" - მსოფლიო ახალი ომის საფრთხის წინაშე?  დღეს, გამ­თე­ნი­ი­სას ღა­ზას სექ­ტო­რი­დან ის­რა­ე­ლის მი­მარ­თუ­ლე­ბით "ჰა­მა­სმა“ რა­კე­ტე­ბი გა­უშ­ვა და გა­ნა­ცხა­და, რომ ახა­ლი სამ­ხედ­რო ოპე­რა­ცია, სა­ხელ­წო­დე­ბით "ალ-აქ­სას ქა­რიშ­ხა­ლი" და­ი­წყეს. ის­რა­ელ­ში სა­გან­გე­ბო მდგო­მა­რე­ო­ბა გა­მო­ცხად­და, მათ შო­რის თელ-ავივ­ში, ბენ გუ­რი­ო­ნის აე­რო­პორ­ტი და­კე­ტი­ლია, სა­ჰა­ე­რო თავ­დას­ხმის სი­რე­ნე­ბი ის­მის ის­რა­ე­ლის თით­ქმის მთელ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, ქვეყ­ნის აე­რო­პორ­ტებ­ში პა­ნი­კაა. ის­რა­ე­ლის თავ­დაც­ვის მი­ნის­ტრმა გა­ნა­ცხა­და, რომ ჰა­მა­სმა ომი გა­მო­უ­ცხა­და…
 • 73
  პატრიარქის საშობაო ეპისტოლე 2022სრუ­ლი­ად სა­ქარ­თვე­ლოს კა­თო­ლი­კოს-პატ­რი­არ­ქის, მცხე­თა-თბი­ლი­სის მთა­ვა­რე­პის­კო­პო­სის და ბიჭ­ვინ­თი­სა და ცხუმ-აფხა­ზე­თის მიტ­რო­პო­ლი­ტის ილია II-ის ეპის­ტო­ლე: 00:04 / 07-01-2022 სრუ­ლი­ად სა­ქარ­თვე­ლოს კა­თო­ლი­კოს-პატ­რი­არ­ქის, მცხე­თა-თბი­ლი­სის მთა­ვა­რე­პის­კო­პო­სის და ბიჭ­ვინ­თი­სა და ცხუმ-აფხა­ზე­თის მიტ­რო­პო­ლი­ტის ილია II-ის ეპის­ტო­ლე: "აჰა, ქალ­წუ­ლი მუც­ლად იღებს, და შობს ძეს, და უწო­დე­ბენ მას სა­ხე­ლად ემ­მა­ნუ­ელს, რაც თარ­გმა­ნით ნიშ­ნავს: ჩვენ­თან არს ღმერ­თი“ (მთ.1,23; ეს.7,14) დგე­ბა…
 • 72
  ბოლო ცნობები ინდოეთიდან, სადაც ფეხით მოსიარულეთა ხიდის ჩანგრევას 141-მდე ადამიანი ემსხვერპლა - დაკავებულია 9 ადამიანიინ­დო­ეთ­ში, გუ­ჯა­რა­თის შტატ­ში ხი­დის ჩა­მონ­გრე­ვის საქ­მე­ზე 9 ადა­მი­ა­ნი და­ა­კა­ვეს. ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას CNN-ი ავ­რცე­ლებს. გა­მო­ცე­მის ცნო­ბით, გა­მო­ძი­ე­ბა გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბის მუხ­ლით მიმ­დი­ნა­რე­ობს. ყვე­ლა და­კა­ვე­ბუ­ლი და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია "ორე­ვას­თან" - ინ­დო­ე­თის ერთ-ერთ მთა­ვარ ბრენ­დულ კერ­ძო კომ­პა­ნი­ას­თან, რო­მე­ლიც ქა­ლაქ მორ­ბის 230-მეტ­რი­ა­ნი ხი­დის მოვ­ლა-პატ­რო­ნო­ბა­ზე იყო პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლი. შტა­ტის პო­ლი­ცი­ის უფ­რო­სის აშოკ კუ­მარ ია­და­ვის თქმით, და­კა­ვე­ბულ­თა შო­რი­საა კომ­პა­ნი­ის ორი მე­ნე­ჯე­რი…
 • 67
  „ანტიტერორისტული ღონისძიებები შეწყდება, თუ..." - ილჰამ ალიევისა და ენტონი ბლინკენის სატელეფონო საუბრის დეტალები: რა დაასახელა ალიევმა ცეცხლის შეწყვეტის პირობადაშშ-ის სა­ხელ­მწი­ფო მდი­ვან­მა, ენ­ტო­ნი ბლინ­კენ­მა და აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის რეს­პუბ­ლი­კის პრე­ზი­დენ­ტმა, ილ­ჰამ ალი­ევ­მა სა­ტე­ლე­ფო­ნო სა­უბ­რის დროს აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის ყა­რა­ბა­ღის რე­გი­ონ­ში არ­სე­ბუ­ლი ვი­თა­რე­ბა გა­ნი­ხი­ლეს. აზერ­ბა­ი­ჯა­ნუ­ლი მე­დი­ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ალი­ევ­მა ბლინ­კენ­თან სა­უ­ბარ­ში გა­ნა­ცხა­და, რომ სომ­ხე­თის შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი ძა­ლე­ბის სა­დაზ­ვერ­ვო-დი­ვერ­სი­უ­ლი ჯგუ­ფე­ბი აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის ყა­რა­ბა­ღის რე­გი­ო­ნის ტე­რი­ტო­რი­ას ტე­რო­რის­ტუ­ლი მიზ­ნე­ბის­თვის ნაღ­მავ­დნენ, რის შე­დე­გა­დაც და­ი­ღუპ­ნენ მშვი­დო­ბი­ა­ნი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი და პო­ლი­ცი­ე­ლე­ბი, ასე­ვე ისი­ნი სხვა­დას­ხვა ია­რა­ღი­დან ცე­ცხლს უხ­სნიდ­ნენ აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის…
 • 67
  „სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ქარ­თვე­ლებ­მა შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეს თა­ვი­სუფ­ლე­ბა, რწმე­ნა და ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბი, რო­მე­ლიც ქარ­თულ იდენ­ტო­ბას გან­სა­ზღვრავს“კელი დეგ­ნა­ნის სა­ქარ­თვე­ლო­ში აშშ-ის ელ­ჩად მუ­შა­ო­ბის ვადა ამო­ი­წუ­რა. ელჩი ქარ­თვე­ლებს ემო­ცი­უ­რი წე­რი­ლით ემ­შვი­დო­ბე­ბა და წე­რი­ლის ბო­ლო­ში ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძის „აჩ­რდი­ლი­დან“ რამ­დე­ნი­მე სტროფ­საც იშ­ვე­ლი­ებს. ელ­ჩის წე­რილს უც­ვლე­ლად გთა­ვა­ზობთ: „ჩემს ქარ­თველ მე­გობ­რებ­სა და პარტნი­ო­რებს სა­ქარ­თვე­ლო­ში სამ­წე­ლი­წად­ნა­ხევ­რის წინ ჩემი ცხოვ­რე­ბის უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი მო­ვა­ლე­ო­ბის შე­სას­რუ­ლებ­ლად ჩა­მო­ვე­დი, რომ აქ აშშ -ის ელ­ჩის რან­გში ამე­რი­კე­ლი ხალ­ხის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი ვყო­ფი­ლი­ყა­ვი.…